Chemtrails Causing DNA Damage, According to Experts

chemtrails

In a stunning revelation by perhaps the best and largest gathering of minds related to chemtrails, it was recently proven to the public that chemtrails and weather manipulation are not only real but they are causing massive damage to our DNA.
In an exclusive article from Susan Duclos at All News Pipeline, she explains the meeting of the minds on the hotly debated chemtrails and what it means not only for our present daily life, but also for our futures as a species.

Duclos writes:

Below is one of the best panel of experts seen to date with multiple experts from a variety of fields explaining that not only are chemtrails and weather manipulation real, according to hard data, but that it is physically damaging our very DNA, causing extreme weather events and literally destroying the planet.

In the first half of the video below we hear from a former airline pilot, Jeff Nelson, who differentiates the short trails we see coming from the back of planes with the long ones that take hours and hours to dissipate, stating outright that those long ones are “not natural.”

We hear from a former military meteorolgist, Allan Buckman, who also worked at the CA Department of Fish and Game as a biologist, who informs us weather modification is real, a danger to all species according to chemical tests results. Buckman goes on to show that this type of manipulation of the weather can cause floods and droughts among other things.

Joining them is a doctor, Steven Davis, who has collected data on the DNA damage caused by the chemtrails.

chemtrails

We also hear from a former employee from the Defense Industry, Mark McClandish, who details the chemical makeup of the chemtrails and how the millions of nanoparticles can and are absorbed through the skin as well as the technical mechanisms of how they modify the weather, breaking down chemical compounds.

Others are heard from before they start their question and answer segment in the second half of the video, but the majority of these experts explain that when they began their research, they were skeptical, thought “chemtrails” were nothing more than a conspiracy theory, until they researched and found that is real, it is dangerous, it is deliberate and it is killing us all.

For those that think it is all some conspiracy, listen closely to these men and learn the truth.

What do you think?  Are chemtrails a conspiracy, or is there something wrong with our skies?

http://yournewswire.com/video-chemtrails-causing-dna-damage-according-to-experts/

_ _ _ _ _ _ _ _

Kemisk besprutning i atmosfären

Kembesprutning är ett experiment och ett försök att bland annat motverka den globala uppvärmningen. Det kemiska molntäcket är tänkt att reflektera bort en del av solens infraröda strålar så att havsytorna och luftlagren inte värms upp lika lätt jämfört med naturliga förhållanden innan besprutningen.

Det finns teorier om att kembesprutningen kan användas för avancerad krigföring och via total väderkontroll kunna skapa extrema väderförhållanden såsom svår torka eller kraftiga stormar, etc.

Vem som helst med bra syn, kikare eller kamera kan enkelt titta upp på himlen en ”molnfri” dag och själv jämföra och registrera skillnaderna mellan olika jetplans respektive ”kondensstrimmor”!

Vid klar sikt kan man enkelt se via jetmotorernas kondensstrimmor vilka jetflygplan som håller på med kemisk besprutning i atmosfären. Kondensstrimman är normalt iskristaller som bildas av vattenånga bakom jetmotorns utblås av varma avgaser vid hög höjd där temperaturen är -30C. Normalt värms iskristallerna snabbt upp av solen varpå kondensstrimman inom några minuter förångas, (1).

Vid kembesprutning via flygplan består vanligtvis de kemiska metallblandningarna av aluminium, strontium, barium i form av nanopartiklar och ser till en början ut som vanliga kondensstrimmor.

Jämfört med vanliga kondensstrimmor så hänger kemstrimmorna kvar i många, många timmar och breder ut sig i atmosfären och är det flera flygplan i farten över samma område så flyter kemstrimmorna ihop och bildar ett heltäckande molnliknande lager. Detta lager består av kemiska metallföreningar som är mycket farligt när det till slut faller ned och hamnar i naturens kretslopp och förgiftar ekosystemet i allmänhet och människohjärnan i synnerhet, vilket i förlängningen kan skapa alzheimer symtom, bland annat!

Kembesprutningen pågår kontinuerligt via tusentals flygtimmar över stora delar av jordklotet och Sverige påverkas direkt och/eller indirekt av detta.

2015-08-06 11.28.46

Fotot är taget den 6 augusti 2015 ovanför Landskrona och visar en ”kondensstrimma” (2) från ett jetplan som nyligen passerat men där ”kondensstrimman” har försvunnit under 4-5 sekunder och därefter uppstått igen? Eller kan det vara ett jetplan som kem besprutar men med ett kort stopp under besprutningsarbetet? ”Kondensstrimman” (2) sträcker sig över hela himlavalvet vilket är onormalt för kondensstrimmor i relation till dagens prestanda för jetmotorer. Kondensstrimman (1) från ett annat jetplan visar hur det ser ut vid normala förhållanden.

2015-08-06 20.03.56

Foto från den 6 augusti 2015 ovanför Landskrona, visar onormala kondensstrimmor eller normala kemstrimmor.

2015-07-21 20.59.32

Foto från den 6 augusti 2015 visar ett jetplan ovanför Landskrona vars jetmotorer avger normal kondensstrimma som förångas efter några minuter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Svensk pilot som vet

Anonym: ”Vi får tydliga diriktiv när vi gått upp för att möta ett okänt flygplan inom svenskt territorium. Ser vi att det är chemtrail-plan har vi tydliga diriktiv att vända om. Den klassiska avrapporteringen efter detta är “enkelt civilt flygplan”. Alltid lika tungt att landa hem med vetskapen att man kunna stoppa det men inte gjort något. Komma hem till familj och nära, när man vet vad dom spridit ut bara timmar innan. /en som inte kan vara tyst längre”

_ _ _ _ _ _ _ _ _


Kommentarer

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.